+604-390 7966 / +604-390 7795 / +604-399 2928 [email protected]

1. Century Chemical Works Sdn. Bhd. komited untuk memastikan produk kami mematuhi syarat-syarat Halal serta dihasilkan mengikuti syarat-syarat Pensijilan Halal JAKIM.

2. Century Chemical Works Sdn. Bhd. akan aktif menyampaikan kepentingan keperluan Halal dan pematuhan kepada Sistem Jaminan Halal (HAS) kepada semua pihak yang berkepentingan, merangkumi pihak dalaman dan pihak luaran.

3. Century Chemical Works Sdn. Bhd. berjanji untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta sokongan yang berterusan melalui pembekalan produk secara konsisten yang memenuhi keperluan Halal.

1. Century Chemical Works Sdn. Bhd. is committed in ensuring that our products are Halal compliance and are produced in accordance with JAKIM's Halal Certification requirement.

2. Century Chemical Works Sdn. Bhd. to actively communicate the importance of Halal requirements and adherence to the Halal Assurance Management System (HAS) to all interested parties, both internally and externally.

3. Century Chemical Works Sdn. Bhd. pledges to enhance customer satisfaction and continued support by consistently delivering products that meet Halal requirements.

Go to top